TIDIGARE UPPDRAG & PRISERMen var ska jag börja? Med Bris? Med hjärna - puls - glädje? Med Linnéuniversitet? Nedan kan du ta del av några av mina tidigare uppdrag. Jag kan ju inte gå in på alla i detalj...

BRIS


Ett av mina mest hedersamma uppdrag. En föreläsning om hur man skapar förutsättningar för barn i skolan genom Beteendedesign och fysisk aktivitet.


Köpenhamns universitet


Föreläsning på en internationell konferens om fysisk aktivitet

Linneuniversitetet


Återkommande Avslutningsföreläsningar på Rörelsecoachkursen där jag lyfter hur de kan arbeta med Beteendedesign i sin verksamhet

Lekolar


Konsultuppdrag där jag ombeds ta fram två aktivitetspaket. Pulsglädje för att främja samarbete med höjd puls och Klassro för att främja lugn och trygghet i klassrummet


Beteendedesign på Ryssbyskolan


Konsultuppdrag där jag introducerade Beteendedesign i skolan. Medialt positivt uppmärksammat. Eleverna upplevde större glädje för inlärning och effektivare inlärning efter konceptets introduktion


Hjärna - Puls - Glädje


Projektledare och initiativtagare: Förmodligen Sveriges mest uppmärksammade framgångssaga i skolvärlden innan vi gick in i 2020. Från kaos, arbetsmiljöverkets hårda kritik, nedläggningshotad skola, personalflykt till Toppnoteringar i medarbetarenkäter, elevenkäter, minskat våld- och hotanmälningar och dessutom toppnivå på trygghet och studiero. Det är bara att komma in alla artikel som media har gjort. Vill du ta del av all statistik så hör gärna av dig!

PRISER & NOMINERINGAR

Sveriges piggaste klassrum av Genpep

• Vinnare av Sveriges piggaste klassrum 2018 i en tävling av Genpep

Shine competition

Tredje plats med hjärna - puls- glädje i shine competition är en innovationstävling inriktad mot hållbar samhällsutveckling genom fysisk aktivitet.